کاردرمانی آتیه
کاردرمانی آتیه
زمینه‌های کاری: مجهز به اتاق تاریک و اتاق حسی، نقص توجه و تمرکز، بازی درمانی، مشکلات دست، مشکلات رفتاری و رفتاردرمانی
اصفهان، کنارگذر اتوبان میرزا کوچک خان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، توجه تمرکز، اختلالات بلع، اختلالات صوت، بازی درمانی
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه یک
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، بازی درمانی، لکنت، مشاوره در استرس و اضطراب، تست هوش
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، تست هوش، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، اختلالات حنجره و صدا
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
کاردرمانی رهگشا
کاردرمانی رهگشا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودک و بزرگسال، گروه درمانی، لباس فضایی، اتاق حسی(تاریک)، گفتاردرمانی
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، نوروفیدبک پیشرفته، اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، اتاق تاریک
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
کاردرمانی، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، شناخت، کاردرمانی تخصصی دست، کاردرمانی درکی حرکتی، گروه درمانی
اصفهان، خیابان وحید میانی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger