گفتاردرمانی پایتخت
گفتاردرمانی پایتخت
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، اختلالات حنجره و صدا، درمان اختلالات مربوط به کودکان، لکنت، استروبوسکوپی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه یک
زمینه‌های کاری: مشاوره و روانشناسی، بازی درمانی، لکنت، مشاوره در استرس و اضطراب، تست هوش
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه دو
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری، تست هوش، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، اختلالات حنجره و صدا
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رسا
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، درمان تخصصی اختلالات صدا، تجزیه و تحلیل آکوستیک صدا، درمان اختلالات گفتار و زبان، تصویربرداری تخصصی حنجره
اصفهان، خیابان شمس آبادی
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: تصویربرداری تخصصی حنجره، استروبوسکوپی حنجره، تجزیه و تحلیل آکوستیک صدا، درمان اختلالات صوت در کاربران حرفه ای نظیر خوانندگان، درمان اختلالات صوت
اصفهان، خیابان شمس آبادی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger