مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، تاخیر در تکلم، بلع در کودکان و بزرگسالان، بیش فعالی، لکنت زبان
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات حسی حرکتی، لکنت زبان، درمان مشکلات صدا و حنجره، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی
سنندج، خیابان مولوی
آرام سعید نژاد
آرام سعید نژاد
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم
سقز، خیابان ساحلی
فرزانه عزیزی
فرزانه عزیزی
تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان (گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار
سقز، خیابان امام
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger