دکتر مریم اصغرنیا گورابجیری
دکتر مریم اصغرنیا گورابجیری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: نازایی و آی‌ وی‌ اف؛ فوق تخصص: نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
رشت، نرسیده به میدان گلسار
دکتر سحر سقطی جلالی
دکتر سحر سقطی جلالی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی لاپارسکوپی، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، Rf
رشت، چهارراه گلسار
دکتر بهناز شرف الدین
دکتر بهناز شرف الدین
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی
رشت، بلوار نماز
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، کولپوسکوپی، سرطان های زنان
رشت، خیابان حاجی آباد
دکتر مرجان پورحیدری
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
رشت، خیابان سعدی
دکتر بهار پور رضا
دکتر بهار پور رضا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
رشت، -
دکتر نفیسه مویدنیا
دکتر نفیسه مویدنیا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان ناباروری در زنان، انجام کلیه مراقبت‌های دوران بارداری، آمبولیزاسیون شریان رحمی، سونوگرافی تشخیصی، انجام زایمان سزارین
رشت
دکتر آرزو ترابی
دکتر آرزو ترابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، سرطان های زنان، زایمان بدون درد
رشت، گلسار
دکتر مرجان توفیقی
دکتر مرجان توفیقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
رشت
دکتر مرجان پورحیدری
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان
رشت
دکتر محمدمهدی فکری
دکتر محمدمهدی فکری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
رشت
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
رشت
دکتر متانه فرخی
دکتر متانه فرخی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
رشت
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی
رشت
دکتر فریبا میربلوک
دکتر فریبا میربلوک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر فریبا عجمیان
دکتر فریبا عجمیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان
رشت
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، کولپوسکوپی، جراحی رحم
رشت
دکتر فرامرز رضایی فر
دکتر فرامرز رضایی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، پرینورافی، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن
رشت
دکتر فاطمه حاجی هادی
دکتر فاطمه حاجی هادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
رشت
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
رشت
دکتر فاطمه حسین زاده
دکتر فاطمه حسین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، جراحی رحم، عمل جراحی زنان
رشت
دکتر طاهره زارع یوسفی
دکتر طاهره زارع یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان
رشت
دکتر مرضیه مهرافزا
دکتر مرضیه مهرافزا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری
رشت
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن
رشت
دکتر مریم دلدارپسیخانی
دکتر مریم دلدارپسیخانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن
رشت
دکتر مریم نوروزی
دکتر مریم نوروزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی تخمدان
رشت
دکتر معصومه اخوان آذری
دکتر معصومه اخوان آذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر معصومه اصغرنیا
دکتر معصومه اصغرنیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
رشت
دکتر معصومه دادرس
دکتر معصومه دادرس
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی
رشت
دکتر مهرنوش یدک
دکتر مهرنوش یدک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی
رشت
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، هودکتومی، کولپوسکوپی
رشت
دکتر نرجس نبهی
دکتر نرجس نبهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم
رشت
دکتر نسترن عزیزاله زاده
دکتر نسترن عزیزاله زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
رشت
دکتر نینوش نوری سمیع
دکتر نینوش نوری سمیع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم
رشت
دکتر ویدا امینی مقدم
دکتر ویدا امینی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
رشت
دکتر زین العابدین براتی
دکتر زین العابدین براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر معصومه اخوان آذری
دکتر معصومه اخوان آذری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، زنان و زایمان، زایمان سزارین، سرطان های زنان
رشت، چهار راه گلسار
دکتر زیبا ظهیری سروری
دکتر زیبا ظهیری سروری
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان
رشت
دکتر آرزو ترابی گلسفید
دکتر آرزو ترابی گلسفید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن
رشت
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
رشت
دکتر آیه کیوان
دکتر آیه کیوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، هودکتومی
رشت
دکتر اکبر پورجبار
دکتر اکبر پورجبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم
رشت
دکتر بهار پوررضا
دکتر بهار پوررضا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن
رشت
دکتر بهناز شرف الدین
دکتر بهناز شرف الدین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر رویا کیانفر
دکتر رویا کیانفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، درمان بیماری های رحم
رشت
دکتر زهرا روح بخش جورشری
دکتر زهرا روح بخش جورشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان
رشت
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم
رشت
دکتر زهرا محمدتبار
دکتر زهرا محمدتبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، درمان هرپس تناسلی
رشت
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger