گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، درمان تاخیر گفتار، گفتاردرمانی آنلاین، اختلال گفتار و زبان، کم شنوایی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، بیش فعالی، گروه درمانی، کم شنوایی، آسیب عصب و تاندون دست
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
زمینه‌های کاری: اختلالات طیف اتیسم، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلال یادگیری، اختلالات تولید گفتار، آپراکسی
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، آفازی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی - (پیروزی)
گفتاردرمانی - (پیروزی)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، مشکلات شنوایی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، اتیسم، مشکلات تلفظی
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger