کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: مشاوره توانبخشی، نقشه برداری مغز، QEEG، بیش فعالی، واقعیت مجازی(VRT)
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger