زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی حسی ذهنی، کاردرمانی در کودکان اتیسم
قم، خیابان جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: اختلالات توجه و بیش فعالی، TBI، سکته مغزی، اختلالات متابولیک)، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)
قم، بلوار جمهوری
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger