گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، بیش فعالی، اختلال یادگیری، نوروفیدبک، کاردرمانی ذهنی
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger