دکتر ماندانا عطاری
دکتر ماندانا عطاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، دندانپزشک زیبایی‌، ارتودنسی، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، دروازه تهران
دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت
تهران، سعادت آباد
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، دنداپزشک زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، الهیه
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، فلوراید تراپی، اوردنچر، طرح لبخند، ایمپلنت
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی دیجتالی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ایمپلنت یک روزه، ایمپلنت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بلیچینگ، اوردنچر، ایمپلنت، جراحی بدون درد
تهران، خیابان ابوذر
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیز کامپوزیت، روکش دندان، لمینیت، ترمیم دندان، درمان ریشه
تهران، جردن
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، ترمیم دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، پروتز ثابت و متحرک، ایمپلنت، ترمیم دندان، جراحی دندان عقل نهفته
تهران، سعادت آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، ایمپلنت، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران، -
دکتر سامان سید کلال
دکتر سامان سید کلال
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سامان جمهری
دکتر سامان جمهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ایمپلنت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر سامان شادکام
دکتر سامان شادکام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سامان صالحیار
دکتر سامان صالحیار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سامان کلباسی
دکتر سامان کلباسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سامه کشاورزیان
دکتر سامه کشاورزیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز برزگر
دکتر ساناز برزگر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بروساژ دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، طرح لبخند، فلوراید تراپی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، طرح لبخند، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger