دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، -
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، اوردنچر
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، بلیچینگ، فیشور سیلانت، روکش دندان
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، جراحی دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger