شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک نامرئی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: بررسی وزوز و سرگیجه، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، نوارگوش، تعمیر سمعک در تهران، بررسی وزوز و سرگیجه
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب های ضد صوت و ضد آب، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تست رایگان سمعک
تهران، -
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
زمینه‌های کاری: سرگیجه، افت شنوایی، تینیتوس، فراشنوایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی شنوایی بزرگسالان، ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی کودکان، ارزیابی سرگیجه
تهران، میدان ونک
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger