دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های بارداری، سزارین، اندومتریوز، نازایی
مشهد، -
دکتر لیلی حفیظی
دکتر لیلی حفیظی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاراسکوپی زنان، هیستروسکوپی و اندومتریوز پیشرفته
زمینه‌های کاری: ...)، انواع جراحی های باز زنان (هیسترکتومی، لاپاراسکوپی بدون برش شکمی، میومکتومی، انواع جراحی های لاپاراسکوپی زنان و هیستروسکوپی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: ivf و ART
زمینه‌های کاری: iui، پاپ اسمیر، ivf، سونوگرافی واژینال، کرایوتراپی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، لیزر درمانی، درمان زگیل تناسلی
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان نازایی
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
مشهد، هاشمیه 18
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، لاپراسکوپی، IVF
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، سناباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، سرطان های زنان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن
مشهد، ابن سینا 10
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر احمد رحیمی
دکتر احمد رحیمی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
مشهد، ‌سجاد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان سزارین، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد
مشهد، چهارراه برق
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان دکترا
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، بلوار توس
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار سجاد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان
مشهد، پرستار 1
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، زایمان سزارین
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان شهید چمران
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، -
دکتر صدیقه افشارزاده طرقبه
دکتر صدیقه افشارزاده طرقبه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
مشهد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر شهناز شیبانی
دکتر شهناز شیبانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان
مشهد
دکتر شوکت ابراهیمی
دکتر شوکت ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
دکتر شیرین ترابی
دکتر شیرین ترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر طاهره طاهری بجد
دکتر طاهره طاهری بجد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، جراحی رحم، جراحی تخمدان
مشهد
دکتر طاهره سالاری
دکتر طاهره سالاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی
مشهد
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger