کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: انواع ایودی طلا و نقره و مسی و هورمونی، تشخیص صدای قلب جنین از نه هفتگی، مراقبت های دوران یائسگی، رژیم تعیین جنسیت جنین گیاهی، گواهی طلاق
کرمانشاه، -
فاطمه قاسمی فر
فاطمه قاسمی فر
روانشناسی
زمینه‌های کاری: درمان وسواس، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مشاوره پیش از ازدواج، درمان افسردگى، درمان اضطراب
کرمانشاه، میدان شهرداری سابق
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger