زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: بهداشت و مشکلات دوران یائسگی، مشاوره قبل از ازدواج، گواهی پرده بکارت، گرفتن نمونه HIV، آزمایش پاپ اسمیر
تهران، خانی آباد نو
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: گواهی پرده بکارت، درمان عفونت ها و واژینیت، تنظیم خانواده، گذاشتن IUD، مشاوره قبل از ازدواج
تهران، خانی آباد نو
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger