دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مداخله در بحران های خودکشی، درمان اختلالات اضطرابی، درمان وسواس، روانکاوی، روانشناس بالینی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger