دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی
قزوین، الوند
دکتر فاطمه قزوینی
دکتر فاطمه قزوینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد
قزوین، نادری شمالی
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت
قزوین، پایین تر از چهارراه خیام
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
قزوین، خیام شمالی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی
قزوین، سبزه میدان
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قزوین، خیابان فردوسی جنوبی
دکتر فاطمه قربعلی
دکتر فاطمه قربعلی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی
قزوین، خیابان بوعلی
دکتر سیمین دخت مرادی
دکتر سیمین دخت مرادی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر
قزوین، خیابان فردوسی شمالی
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن
قزوین، بن بست یاس
دکتر فاطمه لالوها
دکتر فاطمه لالوها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر طلعت دباغی قلعه
دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر فتح السادات لاوری قناد
دکتر فتح السادات لاوری قناد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر گیتا فرشاد
دکتر گیتا فرشاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم
قزوین
دکتر لیلا رحمانی
دکتر لیلا رحمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، هودکتومی، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر مریم آقائی
دکتر مریم آقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر مریم بدیعی
دکتر مریم بدیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، درمان نازایی، هودکتومی، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر مریم پیشگاهی
دکتر مریم پیشگاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان
قزوین
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی
قزوین
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر معصومه صادقی
دکتر معصومه صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن
قزوین
دکتر معصومه عابد
دکتر معصومه عابد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن
قزوین
دکتر مینو احدی
دکتر مینو احدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم
قزوین
دکتر ناهید بیات
دکتر ناهید بیات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، متخصص زنان و زایمان، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
قزوین، خیابان فردوسی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر آزاده بشرخواه
دکتر آزاده بشرخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان نازایی
قزوین
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
قزوین
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر پگاه کاریان
دکتر پگاه کاریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم
قزوین
دکتر توران یوسفی
دکتر توران یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
قزوین
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر خدیجه علمی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، تنگ کردن واژن
قزوین
دکتر خدیجه ملک زاده
دکتر خدیجه ملک زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه
قزوین
دکتر راشین نورمحمدی
دکتر راشین نورمحمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر آذر رضائی
دکتر آذر رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان نازایی، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر زهرا کیائی پور
دکتر زهرا کیائی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر ژاله کبوترآهنگی
دکتر ژاله کبوترآهنگی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر سارا مختار
دکتر سارا مختار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر سوزان ناصری
دکتر سوزان ناصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، تنگ کردن واژن
قزوین
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
قزوین
دکتر شادی خلخالی راد
دکتر شادی خلخالی راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن
قزوین
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر شیلا نورانی
دکتر شیلا نورانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
قزوین
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger