شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ادیومتری، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان
تهران، خیابان انقلاب
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، بررسی سطح شنوایی فرد، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، تجویز سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب های ضد صوت و ضد آب، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger