دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: روکش دندان شیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، کشیدن دندان کودک، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر نجمه اخلاقی
دکتر نجمه اخلاقی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب‌کشی دندان‌های شیری، فضانگهدارنده، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، ترمیم‌های پیشگیری، کشیدن دندان کودک
اصفهان، بلوار دانشگاه
دکتر مائده کاوه
دکتر مائده کاوه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، ترمیم دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر ماجد فقیه
دکتر ماجد فقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، روکش دندان، جراحی دندان، بلیچینگ
اصفهان، ملک شهرخ دکترمفتح نبش ک سپهرپ 1
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، ملک شهر
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، جراحی دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، ایمپلنت
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بلیچینگ، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ترمیم دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، بازسازی دندان، روکش دندان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید مصدق
دکتر مجید مصدق
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر کامران دوامی
دکتر کامران دوامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ایمپلنت
اصفهان، بهارستان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، پروتز ثابت دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، ایمپلنت، ترمیم دندان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر مجید منتظری
دکتر مجید منتظری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، سفید کردن دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید عابدی
دکتر مجید عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، روکش دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجید عابدی
دکتر مجید عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت
اصفهان، خوراسگان خ باذر جنب بهداری 24
دکتر مجید مدنی نسب
دکتر مجید مدنی نسب
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، فلوراید تراپی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
اصفهان، خ ابوالحسن اصفهانی ساختمان الهیه ط 3
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger