گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توانبخشی میدان ملت، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، آموزش مفاهیم شناختی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اختلالات صوت، تمرکز، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، شکاف کام و لب
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، آفازی، توجه، تاخیرحرکتی، گفتاردرمانی رسالت
میدان ملت، شمس آباد
کاردرمانی احکامی
کاردرمانی احکامی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، توانبخشی اوتیسم، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی فلج مغزی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کاردرمانی جسمی کودکان‌ و بزرگسال، گروه درمانی، اختلالات یادگیری
تهران، خیابان آزادی
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: لورتا نوروفیدبک، اسنوزلن تراپی، فیزیکال تراپی، نورولوژی، واقعیت مجازی(VRT)
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، اختلالات بلع، کم شنوایی
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، توجه و تمرکز و...)، کارگاه مادر و کودک، آفازی، اتیسم
تهران، شهرک غرب
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، اختلالات بلع، تاخیر کلامی، کاردرمانی ذهنی، افزایش هوش و آمادگی برای سنجش مدرسه
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: adhd، کاشت حلزون، سکته مغزی، آفازی، اختلال خواندن و نوشتن
تهران، خیابان پاسداران
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان‌های عقل، دندانپزشکی کودک، ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی، جراحی ریشه دندان، فلوراید تراپی دندان کودکان
تهران، میدان رهبر
کاردرمانی و گفتاردرمانی آریان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آریان
زمینه‌های کاری: درمان های نوروفیدبک و Avs، کاردرمانی دست کودکان، بازی درمانی، درمان اختلال تمرکز، کاردرمانی ذهنی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، درمان پولیپ صوتی، رفتاردرمانی، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی، استروبوسکوپی حنجره با بیمه
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آندوسکوپی حلق، کاردرمانی ذهنی کودکان، کاردرمانی اتیسم، بازی درمانی، استروبوسکوپی حنجره با بیمه
تهران، سعادت آباد
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلال یادگیری ریاضی، اتیسم، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش
تهران، نازی آباد
صبا زاهدپور
صبا زاهدپور
کاردرمانی نورولوژی و ارتوپدی اندام فوقانی و دست
زمینه‌های کاری: توانبخشی دردهای مزمن دست، کاردرمانی شبکه بازویی و فلج ارب، کاردرمانی درد های دست، کاردرمانی دست در تومور مغزی، کاردرمانی بیماری های روماتیسمی
تهران، پونک
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، کاردرمانی دست
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، گفتاردرمانی، اختلالات صوت، شکاف کام و لب
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دست، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، اتیسم
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بیش فعالی، اتیسم، اختلالات یادگیری، کاردرمانی جسمی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، مشکلات تلفظ، کاردرمانی جسمی، آفازی، اتیسم
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، مشکلات تلفظ، اختلالات صوت
تهران، یافت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی ذهنی یادگیری، سکته مغزی، تاخیر در رشد گفتار، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، کم توانی ذهنی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی ذهنی اختلالات اتیسم
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات یادگیری، کم توانی ذهنی، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، تاخیر در رشد گفتار
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، کم توانی ذهنی
تهران، تهرانپارس
شوریده سرشت
شوریده سرشت
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: ارتباط، تاخیر رشدی گفتار، اختلال تلفظ، آفازی، CP (فلج مغزی)
تهران، توحید
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: اختلال عدم توجه و تمرکز، درمان اختلالات ارتوپدیک و نورولوژیک ( پارکینسون، اختلالات صوت، آموزش پیش دبستانی، رفتار درمانی
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: دیستروفی عضلانی، کاردرمانی شمس آباد، نقص توجه و بیش فعالی، کم شنوایی، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، تاخیرگفتار، افسردگی، روانشناسی در بزرگسالان، ارزیابی و درمان مشکلات حرکتی
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: tdcs، درمان لکنت، فلج مغزی، کاردرمانی ذهنی، تعادلی
تهران، پیروزی
کاردرمانی احکامی
کاردرمانی احکامی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، کاردرمانی فلج مغزی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری و خواندن، کم شنوا، تاخیر کلامی، لکنت
تهران، سعادت آباد
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، مشاوره و روانشناسی کودکان و بزرگسالان: تست هوش، توانبخشی دست، پارکینسون، ناتوانی های هوشی
تهران، فلکه دوم صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، خیابان دکترقریب
سجاد سیاوش
سجاد سیاوش
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: پارکینسون، فلج مغزی، MS، سکته مغزی، تاخیر حرکتی
تهران، جمالزاده جنوبی
کاردرمانی رها
کاردرمانی رها
کاردرمانی تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب بزرگسالان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی فلج مغزی، حرکات اصلاحی، کاردرمانی سکته مغزی، کاردرمانی ام اس، کاردرمانی پارکینسون
تهران، جنت آباد مرکزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، دیزارتری، اختلالات تکاملی، ناروانی گفتار، ارزیابی و درمان اختلالات جسمی
تهران، بزرگراه رسالت
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، ناتوانی هوشی، مشکلات تولید گفتار
تهران، رودهن
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: اسپلینت، بیماریهای عضلانی کودکان، آسیب تاندون، اولین کلینیک کاردرمانی در تهران، کلینیک جسمی
تهران، -
زهرا بنی مصطفی
زهرا بنی مصطفی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری کودکان، اتیسم، فلج مغزی، بلع بزرگسال و کودک، اختلالات خواندن و نوشتن
تهران، -
محمد صادق باقری
محمد صادق باقری
درمان تخصصی صوت خوانندگان و صداپیشگان و درمان کلیه اختلالات صوت و گفتار
زمینه‌های کاری: بلع، اختلال یادگیری (دیسلکسی)، ناروانی گفتار در کودکان زیر سن ۶ سال، اختلال گفتاری ناشی از سکته و ضربه های مغزی و فلج مغزی، لکنت
تهران، خیابان شریعتی
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، مشکلات شنوایی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، آفازی، بیش فعالی، بیش فعالی، پرخاشگری
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر پرند
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، کاردرمانی جسمی بزرگسالان: سکته مغزی، مشکلات ارتوپدی کودکان، آفازی، مشکلات ارتوپدی
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات صوت، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت
تهران، -
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی
کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، سندروم داون، یکپارچگی حسی، اتاق تاریک، موسیقی درمانی
تهران، -
مصطفی بنائی
مصطفی بنائی
کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی درمنزل درشرق تهران، کاردرمانی در شریعتی، کاردرمانی و فیزیوتراپی در محدودیت های حرکتی شانه، کاردرمانی وحرکات اصلاحی اسکولیوز، کاردرمانی کودکان
تهران، پاسداران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger