گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: اتیسم، تربیت شنوایی، تاخیر در گفتار، کم شنوایی، اختلال یادگیری
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی کودک، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، ABR، شنوایی سنجی کودک، تنظیم سمعک، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، ABR، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، سمعک پشت گوشی، سمعک نامرئی، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، سمعک نامرئی، ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیوفیدبک. نوروفیدبک، سبک های فرزند پروری، کم شنوایی، مشاوره کودک
تهران، شهرری
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، سمعک نامرئی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، تست ABR، شنوایی سنجی با سمعک
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، شنوایی سنجی، تست ABR، غربالگری شنوایی نوزادان، تست OAE
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: بررسی وزوز و سرگیجه، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، نوارگوش، تعمیر سمعک در تهران، بررسی وزوز و سرگیجه
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک نامرئی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب های ضد صوت و ضد آب، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تست رایگان سمعک
تهران، -
شنوایی شناسی دکتر بافکار
شنوایی شناسی دکتر بافکار
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، سعادت اباد
درمان‌گاه هیر پلاس
درمان‌گاه هیر پلاس
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، گوش، حلق، بینی
تهران، سعادت آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان هلال احمر
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، یوسف آباد
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، تجویز انواع سمعک، توانبخشی اختلالات شنوایی
تهران، بالا تر از میدان ونک
دکتر سیدجلال ثامنی
دکتر سیدجلال ثامنی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، میدان آرژانتین
داریوش بیکی
داریوش بیکی
متخصص: خدمات پیشگیری، بالینی وتوان بخشی شنیداری
زمینه‌های کاری: مرکز، کارشناس شنوایی سنجی
تهران، کاووسیه
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، ارزیابی شنوایی، نوزادان
تهران، تهرانپارس
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اقدسیه
دکتر مجید نوروزی
دکتر مجید نوروزی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، تهرانپارس
دکتر محمد مهدی تقدیری
دکتر محمد مهدی تقدیری
متخصص: کودکان؛ فوق تخصص: بیماری‌های مغز، اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)، و
زمینه‌های کاری: کار درمانی ذهنی، انجام تست های تکاملی، نوار مغز، لکنت زبان، گفتار درمانی
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger