کاردرمانی سبز
کاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: اختلالات حرکتی و.....)، ناهنجاری های مادرزادی، فلج مغزیcp، MR و....)، ضعف عضلانی
ارومیه، خیابان حسنی
گفتاردرمانی سبز
گفتاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آفازی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
ارومیه، خیابان شورا
فرهاد پاریاو
فرهاد پاریاو
کارشناس کاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر حرکتی کودکان، کم توانی ذهنی، فلج مغزی، سکته مغزی، اتیسم
ارومیه، خیابان حسنی
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری
زمینه‌های کاری: ام اس، کم توانی ذهنی، ضربه مغزی، ادراک دیداری و شنیداری، ضایعات نخاعی
ارومیه، خیابان حسنی
گفتاردرمانی نوا
گفتاردرمانی نوا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، کودکان کم شنوا، ام اس و...)، پارکینسون، اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، کودکان کم شنوا، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)، اختلالات طیف اتیسم، سکته مغزی
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دوران مدرسه، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)، اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، سکته مغزی
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات روانی گفتار(لکنت)، اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دوران مدرسه، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی
ارومیه، خیابان خیام شمالی
کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: آسیب های نخاعی، ضربات مغزی، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، توانبخشی تخصصی اختلالات ذهنی و ....، تاخیر تکاملی (رشدی)
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger