گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (آزادی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، بیش فعالی، گروه درمانی، کم شنوایی، آسیب عصب و تاندون دست
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger