شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، سمعک داخل گوش، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger