دکتر ناهید بی همتا (طالقانی)
دکتر ناهید بی همتا (طالقانی)
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger