دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
دندان پزشکی رویالدنت (ظفر)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
دکتر کاملیا علیجانی (ظفر)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران، -
دکتر مروارید ظفر
دکتر مروارید ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران
دکتر محمد ظفرآسوده
دکتر محمد ظفرآسوده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دکتر فرزانه رشیدی ظفر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دکتر ظفر مهدوی ایزدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، اوردنچر، لمینت دندان
تهران
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دکتر سمیه میر ظفرجویان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر اسماعیل ظفری
دکتر اسماعیل ظفری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر آرش ظفرفاضلی
دکتر آرش ظفرفاضلی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger