گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (ملک شهر)
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی (ملک شهر)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در شروع گفتار، سکته مغزی، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، تست هوش، ضعف در خواندن
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger