دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: مداخله در بحران های خودکشی، درمان اختلالات اضطرابی، درمان وسواس، روانکاوی، روانشناس بالینی
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره خانواده، درمان افسردگی، مشاوره روابط عاطفی، مشاوره ناسازگاری کودکان، درمان اضطراب
کرج، چهارراه طالقانی
دکتر حمداله سعیدی
دکتر حمداله سعیدی
متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
زمینه‌های کاری: بیش فعالی کودکان، پرخاشگری، اضطراب، وسواس فکری-عملی، سردرد
کرج، چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger