دکتر مرتضی سالکی (کیانپارس)
دکتر مرتضی سالکی (کیانپارس)
متخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: درمان های دندانپزشکی تحت آرامبخشی و بیهوشی در صورت نیاز، ارتودنسی کودکان، درمان کودکان با نیازمندی های خاص، آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک، درمان های دندانپزشکی کودکان
اهواز، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger