مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات حسی حرکتی، لکنت زبان، درمان مشکلات صدا و حنجره، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات صدا و حنجره، لکنت زبان، منوال تراپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بلع در کودکان و بزرگسالان
دیواندره، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، طیف اتیسم، بلع در کودکان و بزرگسالان، درمان اختلال بلع نوزادن، اختلال خواندن و نوشتن
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، اختلال خواندن و نوشتن، تاخیر در تکلم، درمان مشکلات صدا و حنجره، مشکلات حسی حرکتی
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در تکلم، منوال تراپی، مشکلات حسی حرکتی، نقص توجه
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، تاخیر در تکلم، بلع در کودکان و بزرگسالان، بیش فعالی، لکنت زبان
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، تاخیر در تکلم، بیش فعالی، مشکلات حسی حرکتی، تلفظ حروف
بیجار، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: نقص توجه، تاخیر در تکلم، لارینگوسکوپی، مشکلات حسی حرکتی، درمان اختلال بلع نوزادن
قروه، سنندج
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger