دکتر مهرنوش عباسی بروجنی (چهارباغ بالا)
دکتر مهرنوش عباسی بروجنی (چهارباغ بالا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه، ترمیم دندان، پروتز دندان
اصفهان، چهارراه نظر شرقی
دکتر سعید صفائیان پور (چهارباغ بالا)
دکتر سعید صفائیان پور (چهارباغ بالا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger