گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آنلاین، بیش فعالی، لکنت
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، اختلالات صوت، آسیب عصب و تاندون دست، اختلالات یادگیری، کم شنوایی
تهران، خیابان آزادی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، افزایش هوش و آمادگی برای سنجش مدرسه، کم شنوایی، نوروتراپی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی جسمی، موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، بیش فعالی، تاخیر حرکتی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی - (پیروزی)
گفتاردرمانی - (پیروزی)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، لکنت، تاخیر گفتار، اختلالات ناشی از فلج مغزی
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger