دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، تعیین جنسیت
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، خشکی واژن، تنگ کردن واژن
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، پلاسما
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغری زمانی
دکتر فاطمه صغری زمانی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی
تبریز، چهارراه شریعتی
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان بی اختیاری ادرار، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، روش سازی قسمت های پوشیده مختلف بدن با استفاده از بهترین محلول های اسپانیایی در مطب، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، تعیین جنسیت
تبریز، -
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مهری معین زاده
دکتر مهری معین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر منیژه سیاح ملی
دکتر منیژه سیاح ملی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی
تبریز
دکتر مهری جعفری شبیری
دکتر مهری جعفری شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
تبریز
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger