کاردرمانی باران
کاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتاری، گفتاردرمانی، بیش فعالی، نقص توجه و تمرکز، درمان بیماری های متابولیک
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger