مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: معاینات دوره ای پستان، خدمات مامای همراه، مراقبت های قبل از بارداری، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش تشخیصHpv (زگیل تناسلی)
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger