دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، خشکی واژن، تنگ کردن واژن
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، پلاسما
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغری زمانی
دکتر فاطمه صغری زمانی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی
تبریز، چهارراه شریعتی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن ناحیه تناسلی، زایمان طبیعی و سزارین، جوانسازی واژن، درمان عفونت های مکرر و غیر قابل درمان با لیزر، تزریق چربی
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
نسرین پورموسوی
نسرین پورموسوی
کارشناس ارشد مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، و غیره، تنگ کردن واژن
تبریز، ارتش
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، روش سازی قسمت های پوشیده مختلف بدن با استفاده از بهترین محلول های اسپانیایی در مطب، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، تعیین جنسیت
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، IVF
تبریز، -
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فاطمه صغرا زمانی
دکتر فاطمه صغرا زمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، کولپوسکوپی، پرینورافی، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان نازایی، هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
تبریز
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger