مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل، شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: انجام آزمایشات وزوز گوش و توانبخشی آن، توانبخشی و درمان سرگیجه، انجام تست های مرکزی جهت افرادی که مشکل درک کلمات دارند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تنظیم سمعک
اهواز، کیانپارس
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger