دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: گذاشتن ای یو دی جهت پیشگیری از بارداری و درمان خونریزی نامرتب رحمی با جاگذاری ای یو دی میرنا وابلشن اندومتر توسط کاواترم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن و بی اختیاری ادرار با دستگاه ار اف فیزیو واژ ایتالیا، مراقبت های دوران پیش از بارداری، انجام جوانسازی با کربوکسی تراپی
ارومیه، خیابان شورا
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ارومیه، خیابان امام
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه، -
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن
ارومیه، -
دکتر متخصص زنان ارومیه
دکتر متخصص زنان ارومیه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان تخمدان پلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، کیستیک، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ارومیه، -
دکتر لیدا رفیعی
دکتر لیدا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی
دکتر طیبه اقوامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت
ارومیه
دکتر گل پیرا میرفخرائی
دکتر گل پیرا میرفخرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر کلاریس یوسفیان
دکتر کلاریس یوسفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان
ارومیه
دکتر فریبا نان بخش
دکتر فریبا نان بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر فرزانه فرخ زاد
دکتر فرزانه فرخ زاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه
دکتر فرزانه برومندسرخابی
دکتر فرزانه برومندسرخابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر فرحناز جلوند
دکتر فرحناز جلوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، هودکتومی، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی
ارومیه
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، پرینورافی
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر غلامرضا تیزرو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر عاطفه نمکی
دکتر عاطفه نمکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، جراحی رحم، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر لیلا ملاحسنی
دکتر لیلا ملاحسنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر ماندانا شجاعی
دکتر ماندانا شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر محمدجعفر زایر
دکتر محمدجعفر زایر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان
ارومیه
دکتر مریم جاریانی
دکتر مریم جاریانی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر مژگان مشرقی
دکتر مژگان مشرقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر معصومه حاجی شفیعها
دکتر معصومه حاجی شفیعها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی
ارومیه
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر منصوره خلیلی
دکتر منصوره خلیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر مهین نجفی
دکتر مهین نجفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی
ارومیه
دکتر میترا اسدی افشار
دکتر میترا اسدی افشار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن
ارومیه
دکتر میترا مختاری توانا
دکتر میترا مختاری توانا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر نادره حیرتی اسبق
دکتر نادره حیرتی اسبق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر نرمین شفقی
دکتر نرمین شفقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر هاله آیت الهی
دکتر هاله آیت الهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، هودکتومی
ارومیه
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر زهرا حسن خانی
دکتر زهرا حسن خانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر احمد گنجوی
دکتر احمد گنجوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر افسانه امیرآبی
دکتر افسانه امیرآبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر افسانه سهرابی
دکتر افسانه سهرابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن
ارومیه
دکتر افسون حسینی
دکتر افسون حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، جراحی رحم
ارومیه
دکتر اقدس علی ببردل
دکتر اقدس علی ببردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر المیرا قنادان
دکتر المیرا قنادان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، هودکتومی
ارومیه
دکتر الهام پورعلی
دکتر الهام پورعلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر بهروز نورهاشمی
دکتر بهروز نورهاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر حمید نظیفی
دکتر حمید نظیفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هودکتومی، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر راضیه خوش فطرت
دکتر راضیه خوش فطرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر ربابه تهوری
دکتر ربابه تهوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر رسول نوذرنژاد
دکتر رسول نوذرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی
ارومیه
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger