شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تجویز سمعک نامرئی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: بررسی وزوز و سرگیجه، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، نوارگوش، تعمیر سمعک در تهران، بررسی وزوز و سرگیجه
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، بررسی وزوز و سرگیجه، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب ضد آب، تجویز سمعک، تعمیر سمک، تنظیم سمعک، آزمایش شنوایی
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: قالب های ضد صوت و ضد آب، باطری سمعک، شنوایی سنجی، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تست رایگان سمعک
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger