دکتر مرضیه مهرافزا
دکتر مرضیه مهرافزا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی
رشت
دکتر فاطمه حاجی هادی
دکتر فاطمه حاجی هادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر فاطمه حسین زاده
دکتر فاطمه حسین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن
رشت
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
دکتر فاطمه قلعه تکی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم
رشت
دکتر فرامرز رضایی فر
دکتر فرامرز رضایی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
دکتر فروزان سیاوش مؤخر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن
رشت
دکتر فریبا عجمیان
دکتر فریبا عجمیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن
رشت
دکتر فریبا میربلوک
دکتر فریبا میربلوک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن
رشت
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
دکتر لحیا جعفرزاده رضوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان
رشت
دکتر متانه فرخی
دکتر متانه فرخی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، پرینورافی
رشت
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
دکتر محبوبه صلواتی خوش قلب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، پرینورافی
رشت
دکتر محمدمهدی فکری
دکتر محمدمهدی فکری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی
رشت
دکتر مرجان پورحیدری
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، درمان نازایی
رشت
دکتر مرجان توفیقی
دکتر مرجان توفیقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، پرینورافی
رشت
دکتر غلامرضا تقوی
دکتر غلامرضا تقوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن
رشت
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
دکتر مریم پورقربان لاشه مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی
رشت
دکتر مریم دلدارپسیخانی
دکتر مریم دلدارپسیخانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان
رشت
دکتر مریم نوروزی
دکتر مریم نوروزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن
رشت
دکتر معصومه اخوان آذری
دکتر معصومه اخوان آذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، هودکتومی، درمان میوم رحم
رشت
دکتر معصومه اصغرنیا
دکتر معصومه اصغرنیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی
رشت
دکتر معصومه دادرس
دکتر معصومه دادرس
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی
رشت
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
دکتر مهرزاد پورعبداله توتکابنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
رشت
دکتر مهرنوش یدک
دکتر مهرنوش یدک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی
رشت
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
دکتر نادر اسماعیل پورلیالستانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی
رشت
دکتر نرجس نبهی
دکتر نرجس نبهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر نسترن عزیزاله زاده
دکتر نسترن عزیزاله زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم
رشت
دکتر نینوش نوری سمیع
دکتر نینوش نوری سمیع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن
رشت
دکتر ویدا امینی مقدم
دکتر ویدا امینی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، هودکتومی، پی آرپی واژن
رشت
دکتر سارا افخمی
دکتر سارا افخمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، عمل جراحی زنان، پرینورافی
رشت
دکتر آرزو ترابی گلسفید
دکتر آرزو ترابی گلسفید
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
رشت
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
دکتر آرزو سلیمی خیاطی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، جراحی رحم
رشت
دکتر آیه کیوان
دکتر آیه کیوان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
رشت
دکتر اکبر پورجبار
دکتر اکبر پورجبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، پرینورافی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی
رشت
دکتر بهار پوررضا
دکتر بهار پوررضا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر بهناز شرف الدین
دکتر بهناز شرف الدین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری
رشت
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
دکتر پروانه عبداللهیان صومعه سرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر رویا کیانفر
دکتر رویا کیانفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان
رشت
دکتر زهرا روح بخش جورشری
دکتر زهرا روح بخش جورشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن
رشت
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
دکتر زهرا قارداش قاضیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن
رشت
دکتر زهرا محمدتبار
دکتر زهرا محمدتبار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم
رشت
دکتر زهرا نیک پوری
دکتر زهرا نیک پوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم
رشت
دکتر زین العابدین براتی
دکتر زین العابدین براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی
رشت
دکتر زیبا ظهیری سروری
دکتر زیبا ظهیری سروری
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
رشت
دکتر سحر سقطی جلالی
دکتر سحر سقطی جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان
رشت
دکتر سکینه روشن فکر
دکتر سکینه روشن فکر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان عفونت زنان
رشت
دکتر سوده رجبیه فرد
دکتر سوده رجبیه فرد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
رشت
دکتر سیده پرتو شاعف
دکتر سیده پرتو شاعف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی
رشت
دکتر سیده سودابه ستاری نژاد
دکتر سیده سودابه ستاری نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
رشت
دکتر سیده فاطمه میرسعیدی
دکتر سیده فاطمه میرسعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن
رشت
دکتر سیده هاجر شارمی
دکتر سیده هاجر شارمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
رشت
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger