دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: روکش دندان شیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، کشیدن دندان کودک، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر نجمه اخلاقی
دکتر نجمه اخلاقی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب‌کشی دندان‌های شیری، فضانگهدارنده، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، ترمیم‌های پیشگیری، کشیدن دندان کودک
اصفهان، بلوار دانشگاه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
متخصص: پروتز های دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز ثابت، پروتز متحرک، طراحی خط لبخند، کامپوزیت ونیر
اصفهان، خیابان شریعتی غربی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger