کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (17 شهریور)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (17 شهریور)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger