زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
زینب فرمانی (بلوار جمهوری)
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی حسی ذهنی، کاردرمانی در کودکان اتیسم
قم، خیابان جمهوری
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger