دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، بلیچینگ، ترمیم دندان، پروتز متحرک
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران، -
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، جراحی دندان، ترمیم دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، جراحی دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، طرح لبخند، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ایمپلنت، بلیچینگ، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger