دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های بارداری، سزارین، اندومتریوز، نازایی
مشهد، -
دکتر لیلی حفیظی
دکتر لیلی حفیظی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاراسکوپی زنان، هیستروسکوپی و اندومتریوز پیشرفته
زمینه‌های کاری: ...)، انواع جراحی های باز زنان (هیسترکتومی، لاپاراسکوپی بدون برش شکمی، میومکتومی، انواع جراحی های لاپاراسکوپی زنان و هیستروسکوپی
مشهد، خیابان احمدآباد
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger