- -
- -
روان کاو و روان درمانگر، روانشناس بالینی
زمینه‌های کاری: خودشیفته، نوروز، فتیشیزم، روانکاوی ساختارهای روانی، افسردگی
تهران، -
محمد برزگری
محمد برزگری
روانشناسی
زمینه‌های کاری: اضطراب های دوران تحصیل، روان درمانی فردی در زمینه شناخت هویت، مشاوره تلفنی، بی انگیزگی، درمان اضطراب های دوران نوجوانی
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger