مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی (تهرانپارس)
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی (تهرانپارس)
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، عکس برداری از حنجره، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، گفتاردرمانی اتیسم
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger