گفتاردرمانی دکتر سلطانی (سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، روانشناسی کودک و نوجوان، شکاف کام و لب
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: کارگاه مادر و کودک، اختلالات صوت، توجه و تمرکز و...)، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
تهران، شهرک غرب
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، سمعک داخل گوش، سمعک هوشمند، ارزیابی شنوایی، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger