دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان
تهران، -
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی لینگوال، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی، ارتودنسی متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران، الهیه
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی همرنگ دندان، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
متخصص: دندانپزشک کودکان
زمینه‌های کاری: عصب کشى دندان کودک، فلورایدتراپى، ترمیم دندان کودک، فیشورسیلانت، دندانپزشکی زیبایی
تهران، فرمانیه
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان های شیری، روکش دندان های شیری، فلوراید تراپی دندان کودکان، روکش دندان های دائمی جوان، ارتودنسی پیشگیری
تهران، دزاشیب
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت، ارتودنسی، درمان ریشه، دندانپزشکی کودکان، پروتز
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان، روکش دندان، لمینت دندان
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی
تهران، -
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران
دکتر ساسان فرنودی
دکتر ساسان فرنودی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، فیشور سیلانت، روکش دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ارتودنسی، بلیچینگ، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر سالومه صارمی جویباری
دکتر سالومه صارمی جویباری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساغر ضرغام
دکتر ساغر ضرغام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، فیشور سیلانت، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساغر هرندی
دکتر ساغر هرندی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران
دکتر ساقی حصارکی
دکتر ساقی حصارکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی، بلیچینگ، روکش دندان
تهران
دکتر سالومه شیخی
دکتر سالومه شیخی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger