دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان
تهران، -
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی لینگوال، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی، ارتودنسی متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران، الهیه
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی همرنگ دندان، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، جرم گیری، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، ایمپلنت فوری، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، طرح لبخند، جراحی بدون درد، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، بازسازی استخوان فک، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان، روکش دندان، لمینت دندان
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران، -
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ارتودنسی، بلیچینگ، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران
دکتر سالومه فرهندی
دکتر سالومه فرهندی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، ارتودنسی، اوردنچر، جراحی دندان
تهران
دکتر سالومه کاکاوند
دکتر سالومه کاکاوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سالومه یاسمی
دکتر سالومه یاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger