دکتر - - (اکباتان)
دکتر - - (اکباتان)
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر فریبا اکباتانی
دکتر فریبا اکباتانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger